Goof van Vliet

Goof van Vliet zet zich in voor het sociale leven in Woudrichem, tegenwoordig Altena. Zo besloot hij in 2013 zelf de wallen op te fleuren toen de gemeente wilde bezuinigen op groen. Samen met Emiel Versluis richtte hij Woerkumer Weelde op en presenteerde de plannen op een bijeenkomst van Maas! Ze zamelden geld in voor bloembolletjes, appel- en perenbomen, een pruimenstruik en een notenboom. Kleurrijke voorjaarsbloeiers en fruitbomen waar bewoners en toeristen jaar in jaar uit van kunnen genieten.

Over planten gesproken, Goof van Vliet is betrokken bij Hop van Altena die een eeuwenoude traditie wil doen herleven door hopkuilen aan te leggen in iedere kern van de gemeente Altena. Een community project om uiteindelijk voor elke kern een eigen biertje te gaan brouwen. Verder is hij algemeen bestuurslid van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur met als aandachtsgebied de energietransitie.

Net als iedereen wil Goof van Vliet dat de aarde bewoonbaar blijft. In de vesting is dat soms lastig, omdat rekening gehouden moet worden met monumenten en een beschermd stadsgezicht. Toch liet hij het er niet bij zitten en ging in gesprek met de gemeente, onder andere over het plaatsen van zonnepanelen. Ook voor het parkeerprobleem in de vesting zocht hij met een clubje mensen een oplossing, enerzijds om meer rust en ruimte te creëren en anderzijds om wandelaars en spelende kinderen de ruimte te geven. De proef met de twee elektrische deelauto’s was een succes en voor herhaling vatbaar.

Goof van Vliet is begaan met de leefbaarheid van de vesting, voor nu en in de toekomst. De relatie tussen bouwen en wonen fascineert hem mateloos, al sinds zijn studie Sociologie. Hij voelt zich verwant met een bever die bouwt met de natuur en streeft ernaar om de vesting energieneutraal te maken zodat ook zijn kleinkinderen een fijne toekomst hebben.

Klik op het portret van Goof van Vliet om naar de kunstgallerij te gaan.