Algemene voorwaarden Fotoshoots & Opdrachten

Maaike Kampert fotografie – Maaike Kampert

De Algemene Voorwaarden van Maaike Kampert Fotorafie gaan direct in, bij het boeken / inplannen van een opdracht.

De algemene voorwaarden zijn automatisch akkoord na betaling en goedkeuring opdracht.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Maaike Kampert Fotografie. Bij het aanvragen van een fotosessie of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Offerte
Het aanvragen van een offerte of fotosessie is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotosessie, waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan, staat de fotosessie geboekt. Dit is bevestigd per mail of op papier.

Annulering
Bij een annulering na een overeenkomst, worden de kosten voor een opdracht gerekend, ex de eventuele bijkomende kosten die gelden voor na de fotosessie. Er wordt altijd gekeken naar de reden van annuleren. Er dient binnen 14 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt, welke binnen 3 maanden plaats vindt.

In geval van een annulering binnen 48 uur, worden de kosten doorgerekend. Ook in dit geval wordt er gekeken naar de reden van annulering.
De kosten voor het verplaatsen van een shoot binnen 48 uur zijn €100.

In geval van een korte bruiloft of gelegenheid die niet verplaatst kan worden. Word er gekeken naar de reden van annuleren. In sommige gevallen kan niemand iets aan de annulering doen en zal ik daarin ook zeker mee denken en kijken naar een oplossing.

Het weer
Bij slecht weer, regen, hele donkere dagen, kan de fotosessie meestal helaas niet door gaan. Maar soms kan een mooie wolkenpartij of donkere lucht juist een gaaf effect geven. Mocht het weer niet zo best zijn, wordt op dat moment gekeken naar een oplossing. Hierover houden we altijd contact.

Gouden uur (golden hour):
Een fotosessie vindt meestal plaats rond het gouden uur.(zonsondergang) Dit is meestal 1-2 uur voor zonsondergang. Het kan zijn dat op de dag van de fotosessie geen zon aanwezig is. Maar het licht is ‘s-avonds altijd mooi zacht en kan toch dat effect geven wat we op dat moment zoeken. Dus gaat de fotosessie alsnog door.

Betaling en reservering

De betaling dient na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Dan is de reservering definitief.
Mocht de datum wijzigen blijft de oorspronkelijke factuur en betaaldatum gelden.
Let op een boeking is pas definitief na ontvangst van betaling.

Resultaat

Mochten jullie niet tevreden zijn over het eindresultaat van de fotosessie, dan wordt er samen naar een oplossing gekeken. Dit dient schriftelijk/mail binnen 8 dagen na ontvangst van de foto’s bekend te worden gemaakt. Wanneer de klacht gegrond is, kan er worden gekeken naar een passende oplossing. Vergoeding voor de opdrachtgever is in geen geval mogelijk. Na deze 8 dagen vervalt deze mogelijkheid.

Schade
De fotograaf is in geen geval verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan u zelf of aan uw eigendommen. Die mogelijk zouden zijn ontstaan tijdens de fotosessie. Deelname aan een fotosessie is geheel op eigen risico. Het is niet mogelijk Maaike Kampert een schadeclaim op te leggen.

Fotograaf is ziek of kan niet komen op afspraak.
In geval van ziekte of annulering van Maaike Kampert word er z.s.m. gekeken naar een andere geschikte datum. Of een vervangende fotograaf in geval van een korte bruiloft of opdrachten die niet verplaatst kunnen worden.

De fotograaf kan in alle gevallen onder de werkzaamheden uit in geval van ziekte of verzuim. Er word z.s.m. voor een oplossing gezorgd.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.

Auteursrecht en industrieel eigendom. Alle intellectuele eigendommen van de door Maaike Kampert ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Maaike Kampert berusten. Hier mag in geen enkel geval inbreuk op worden gemaakt. Ook ideeën en ontwerpen vallen hieronder.

Mocht er een eigen idee zijn bedacht/ontworpen door Maaike Kampert Fotografie voor een fotosessie en de fotosessie word toch geannuleerd. Mag het idee/schets ontwerp niet bij een collega worden uitgevoerd.

Auteursrecht
Maaike Kampert garandeert dat het geleverde door Maaike Kampert is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Maaike Kampert van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

Fotografie
Op alle gemaakte foto’s van Maaike Kampert rust een auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopiëren of te bewerken. Zonder enige toestemming van Maaike Kampert. In geval van inbreuk, wordt een wettelijk bepaalde boete gerekend. 2x de kosten van een fotosessie. Vanaf €249,-
Wil jij je foto’s graag ergens voor gebruiken of insturen voor een wedstrijd of magazine? Vraag dan even schriftelijk toestemming.

Insturen fotowedstrijd
Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken in de privésfeer. Wil jij de foto’s commercieel of zakelijk gebruiken(bijvoorbeeld voor een fotowedstrijd)? Dan dien je voorafgaande en schriftelijke toestemming van Maaike Kampert te vragen en te ontvangen.

Inbreuk
Ieder gebruik van de door de fotografie gemaakt beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotografe een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding.

Social media en reclame doeleinden
Maaike Kampert gebruikt de gemaakte foto’s voor social media en reclame doeleinden. Mocht je hiermee niet akkoord gaan, dien je dit schriftelijk aan te geven. Wil je een foto plaatsen op social media? Gebruik daarvoor altijd de een foto met daarin het logo. Als je Maaike Kampert Fotografie zou willen taggen zou dat helemaal fijn zijn.

Extra informatie
Maaike Kampert Fotografie heeft een eigen stijl van fotograferen. Er worden veel onderwerpen uitgelicht en is er veel scherpte/diepte aanwezig in de foto’s. Ook worden bepaalde foto’s bewerkt naar een zwart-wit foto. Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt. Er worden geen foto’s op verzoek omgezet naar kleur of zwart-wit.

Maaike Kampert Fotografie maakt foto’s met een verhaal. De meeste foto’s zijn niet geposeerd, er worden geen standaard staatsieportretten gemaakt. 

Onbewerkte foto’s worden niet geleverd. Deze foto’s zijn zorgvuldig uitgekozen door de fotograaf. Deze selectie kan niet worden gewijzigd. Soms wordt de nadruk gelegd wordt op het onderwerp, en kan het voorkomen dat er bewust alleen een gedeelte is gefotografeerd. Ook is er veel scherpte/diepte aanwezig in foto’s. Daar waar nodig worden foto’s gecorrigeerd, plekjes of vlekjes verwijderd.

Bewaar de foto’s op een veilige plek. En maak van de USB of harde schijf altijd
een back-up. Na 12 maanden worden de foto’s van de schijf verwijderd. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de bestanden.

Weggeven van foto’s aan leveranciers.
Het is niet toegestaan foto’s te ‘geven’ aan leveranciers die voorkomen in een foto. B.v. een winkel van een kledingmerk, of het kledingmerk. Een leverancier van een artikel of vervoersmiddel. De eigenaren van een locatie of winkel. Of een visagiste of kapster. Hebben deze leveranciers interesse in een foto? Je mag altijd mijn naam en gegevens doorgeven. Er worden weleens diensten gedaan door leveranciers voor een foto. Echter zijn de foto’s niet bedoeld voor zakelijke doeleinden.
Ook voor deze leveranciers gelden kosten voor een digitale foto.

Levertijd
De levertijd voor een fotosessie reveal is +- 3 weken. Tussen het de fotoshoot en het opleveren van de bewerkte foto's zit maximaal 6 weken.

Levertijd van een album is 6 weken.

Levertijd prints en Wallart is 2-4 weken.

Alle bestellingen dienen te worden opgehaald op afspraak in Woudrichem.

De digitale foto’s die je binnen het de fotoshoot ontvangt zijn medium resolutie en af te drukken tot een A4 formaat.
HR foto's zijn ook na te bestellen vanaf €99,- wil je iets groots aan de muur? Bestel dan een wall-art uit de collectie.

Je ontvangt de gekozen foto’s maximaal 6 weken na de fotoshoot op een speciaal voor jullie aangemaakte galerie.
Gepresenteerde foto’s zijn zonder extra kosten volledig bewerkt.

Het is niet toegestaan foto’s te bewerken d.m.v. een filter die toegepast kan worden via programma’s op mobiele telefoons.
Foto’s mogen niet worden omgezet naar zwart-wit.

Levering
De gekozen digitale foto’s zijn te downloaden in de galerij.
Na 6 maanden worden de foto’s van mijn schijf verwijderd.
De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de bestanden.

Producten bestellen
Het is mogelijk om tijdens de reveal en bestelsessie advies te krijgen over diverse fotoproducten en deze te bestellen via Maaike Kampert Fotografie. Dit kan vrijblijvend op afspraak bij Maaike Kampert Fotografie. Jullie ontvangen tevens informatie en prijzen van alle producten. Producten die elders worden besteld geeft Maaike Kampert geen garantie op. Mochten de kleuren of scherpte in dat geval tegenvallen is de leverancier hiervoor verantwoordelijk.

Tip: Download de foto’s altijd op een computer of laptop.
Niet alleen op een telefoon of tablet. Een telefoon of tablet verkleind de foto’s.

Verzoek voor bewerkingen
Mochten er speciale verzoeken zijn voor bewerkingen op een foto, mag daarnaar gevraagd worden. Indien dit mogelijk is worden hier kosten voor gerekend. Afhankelijk van het verzoek zullen de kosten rond de €65 euro liggen per foto.

Workshops
De foto’s die gemaakt zijn tijdens een workshop mag je plaatsen op je facebook/instagram en website. Maar wel onder vermelding van de workshop bij Maaike Kampert Fotografie. De hand-out krijg je mee naar huis maar mag niet worden uitgegeven aan derde.

Kleurinstellingen
De foto’s die bewerkt zijn door Maaike Kampert Fotografie zijn bewerkt op een gekalibreerd scherm. Het kan zijn dat de kleuren op uw mobiele telefoon en/of op de computer anders overkomen dan ze bedoeld zijn.

Zakelijk gebruik fotografie
In geval van een zakelijke opdracht worden de foto's online gepresenteerd in een galerij. Bij een zakelijke opdracht mag je altijd ook langs komen voor een bestelsessie maar is niet verplicht. 
De foto’s mogen rechten vrij worden gebruikt. Je ontvangt de foto’s inclusief gebruikerslicentie.

Algemene voorwaarden

@maaikekampertfotografie

Volg me op Instagram

Menu