Privacy Policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Maaike Kampert Fotografie van jou verzamelt en waarom.

 

Bij boeking van fotosessie, bruidsreportage, zakelijke fotografie of ontwerp wordt gevraagd naar jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Jouw naam, bedrijfsnaam en adres worden gebruikt om een geldige factuur te kunnen maken. Jouw e-mailadres en telefoonnummer dienen ter communicatie voorafgaand aan de fotosessie, bruidsreportage, zakelijke fotografie of ontwerp.
Wil je de betreffende gegevens niet delen met Maaike Kampert Fotografie? Dan kan de fotosessie of opdracht helaas niet plaats vinden. De gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen communiceren.

 

1.Algemeen
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Maaike Kampert van Maaike Kampert Fotografie. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan Maaike Kampert van Maaike Kampert Fotografie. Houdt u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de wet van ons land. Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Ga dan naar uw browserinstellingen. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens, tenzij u zelf, bewust contact met ons heeft gezocht.

2.Verzameling van data
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

Uw telefoonnummer, e-mailadres en huisadres als u dit aan ons communiceert.
De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Neemt u met ons contact op dan zullen wij de door u versterkte gegevens opslaan met als doel om enkel contact te onderhouden over uw vragen/opdrachten.
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of ongevraagd aan derden versterkt, tenzij in overleg de opdracht niet door ons gedaan kan worden en wij voor u op zoek gaan naar een gelijkwaardige leverancier van ons product.

3.Cookies
Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Wij kunnen niet opmaken uit de cookies wie u bent. Wij hebben geen invloed op het cookies gebruik door de sociale mediakanalen.

Sociale media buttons
Omdat wij het u zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken wij sociale media buttons om berichten te delen. Ook deze werken met cookies en horden zich aan de EU-US principes. U kunt deze privacy verklaringen lezen op de respectievelijke sociale mediakanalen.

5.Veiligheid opslag van gegevens
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan bv met partijen waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen via info@maaikekampert.nl
Bedrijfsgegevens en Algemene voorwaarden Deze vindt u in de fouter van de website.

Dit privacy beleid kan te allen tijde worden ingezien of gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. U heeft het recht om om verwijdering van gegevens te vragen.

Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten en samenwerkingen zijn de Algemene Voorwaarden van Maaike Kampert Fotografie van toepassing. Bij portretfotografie en/of bruidsfotografie gaan vanzelfsprekend en onvermijdelijk ook anderen op de foto.

Privacyverklaring

@maaikekampertfotografie

Volg me op Instagram

Menu