Algemene voorwaarden 2021-2022 – Fotoshoots

Maaike Kampert fotografie – Maaike Kampert

 

Maaike Kampert fotografie – Maaike Kampert

De Algemene Voorwaarden van Maaike Kampert Fotorafie gaan direct in, bij het boeken / inplannen van een opdracht.

De algemene voorwaarden zijn automatisch akkoord na betaling en goedkeuring opdracht.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op

al het beeldmateriaal van en alle opdrachten

uitgevoerd door Maaike Kampert Fotografie.

 

Bij het aanvragen van een fotosessie of andere

opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend)

aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

 1. Offerte

Het aanvragen van een offerte of fotosessie is geheel

vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotosessie, waarmee beide partijen akkoord zijn

gegaan, staat de fotosessie geboekt.

Dit is bevestigd per mail of op papier.

 

 1. Annulering

Bij een annulering na een overeenkomst, worden de kosten

voor een fotosessie gerekend, ex de eventuele bijkomende

kosten die gelden voor na de fotosessie.

Er wordt altijd gekeken naar de reden van annuleren.

Er dient binnen 14 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt, welke binnen 3 maanden plaats vindt.

In geval van een annulering binnen 48 uur, worden de

kosten doorgerekend. Ook in dit geval wordt er gekeken

naar de reden van annulering.

 

04.Het weer

Bij slecht weer, regen, hele donkere dagen, kan de fotosessie meestal helaas niet door gaan. Maar soms kan een mooie wolkenpartij of donkere lucht juist een gaaf effect geven. Mocht het weer niet zo best zijn, wordt op dat moment gekeken naar een oplossing. Hierover houden we altijd contact. Mocht dit niet lukken, wordt de datum verzet. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Houdt dus rekening met eventueel schuiven in tijden.

 

Gouden uur:

Een fotosessie vindt meestal plaats rond het gouden uur.(zonsondergang) Het kan zijn dat op de dag van de fotosessie geen zon aanwezig is. Maar het licht is

‘s-avonds altijd mooi zacht en kan toch dat effect geven wat we op dat moment zoeken. Dus gaat de fotosessie alsnog door.

 

 1. Betaling en reservering

De betaling dient na ontvangst van de factuur te worden

voldaan. Dan is de reservering definitief.

Mocht de datum wijzigen blijft de oorspronkelijke factuur

en betaaldatum gelden.

 

 1. Resultaat

Mochten jullie niet tevreden zijn over het eindresultaat

van de fotosessie, dan wordt er samen naar een oplossing

gekeken. Dit dient schriftelijk/mail binnen 8 dagen na

ontvangst van de foto’s bekend te worden gemaakt. Wanneer

de klacht gegrond is, kan er worden gekeken naar een

passende oplossing. Vergoeding voor de opdrachtgever is

in geen geval mogelijk. Na deze 8 dagen vervalt deze mogelijkheid.

 

 1. Schade

De fotograaf is in geen geval verantwoordelijk te houden

en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan u zelf of

aan uw eigendommen. Die mogelijk zouden zijn ontstaan

tijdens de fotosessie. Deelname aan een fotosessie is

geheel op eigen risico. Het is niet mogelijk Maaike

Kampert een schadeclaim op te leggen.

 

 1. Ziekte of andere omstandigheden

In geval van ziekte of annulering van Maaike Kampert word

Er z.s.m. gekeken naar een andere geschikte datum.

De fotograaf kan in alle gevallen onder de werkzaamheden

Uit in geval van ziekte of verzuim.

 

 

 

 

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.

 

 1. Auteursrecht en industrieel eigendom

Alle intellectuele eigendommen van de door Maaike Kampert

ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen,

tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Maaike Kampert

berusten. Hier mag in geen enkel geval inbreuk op worden

gemaakt. Ook ideeën en ontwerpen vallen hieronder.

Mocht er een eigen idee zijn bedacht/ontworpen door

Maaike Kampert Fotografie voor een fotosessie en de

fotosessie word toch geannuleerd. Mag het idee/schets

ontwerp niet bij een collega worden uitgevoerd.

 

 1. Auteursrecht

Maaike Kampert garandeert dat het geleverde door Maaike

Kampert is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin

van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het

werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de

kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever

verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of

industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Maaike

Kampert van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

 

 1. Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Maaike Kampert te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Maaike Kampert Fotografie openbaar te maken of te verveelvoudigen. Op o.a Facebook/instagram moet Maaike Kampert Fotografie copyright of bedrijfsnaam zichtbaar zijn en/of worden vermeld bij het plaatsen van een foto.

 

 1. Fotografie

Op alle gemaakte foto’s van Maaike Kampert rust een

auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan

deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopiëren

of te bewerken. Zonder enige toestemming van Maaike

Kampert. In geval van inbreuk, wordt een wettelijk

bepaalde boete gerekend. 2x de kosten van een

fotosessie. Vanaf €300,-

Dit geldt ook voor het insturen van foto’s op social

media.

 

 1. Insturen fotowedstrijd

Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken in de

privésfeer. Wil jij de foto’s commercieel of zakelijk

gebruiken(bijvoorbeeld voor een fotowedstrijd)? Dan dien

je voorafgaande en schriftelijke toestemming van Maaike

Kampert te vragen en te ontvangen.

 

 1. Inbreuk

Ieder gebruik van de door de fotografie gemaakt

beelden anders dan beschreven in de algemene

voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen

wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotografe een

vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke

vergoeding.

 

 1. Bestanden

Digitale bestanden in klein formaat (ieder digitaal

bestand van 500×750 pixels (of kleiner) zijn enkel en

alleen bedoeld voor niet commerciële en niet

promotioneel gebruik op internet alleen door de

opdrachtgever zelf, tenzij vooraf schriftelijk anders

overeengekomen is met de fotografe. Deze

bestanden zijn voorzien van de ‘digitale

handtekening’ van de fotografe (de naam en de website

van de fotografe). Onder geen voorwaarden

mogen deze bestanden bewerkt worden. Onder geen

voorwaarden mag deze ‘digitale handtekening’

van de foto verwijderd worden. Bij publicatie dienen

naam en website duidelijk leesbaar te zijn.

Deze bestanden worden meestal verstuurd of gebruikt als preview. Hiervoor zijn deze bedoeld.

 

 1. social media en reclame doeleinden

Maaike Kampert gebruikt de gemaakte foto’s voor social

media en reclame doeleinden.

Mocht je hiermee niet akkoord gaan, dien je dit

schriftelijk aan te geven.

Na de fotosessie wordt er een indien akkoord een preview

geplaatst op Instragram of Facebook. Deze preview wordt

vooraf niet bekend gemaakt. Dit is een leuke verrassing voor iedere klant. Mocht je dit echt niet willen, graag

vooraf aangeven.

 

 1. extra informatie

Maaike Kampert Fotografie heeft een eigen stijl van

fotograferen.

Er worden veel onderwerpen uitgelicht en is er veel

scherpte/diepte aanwezig in de foto’s. Ook worden

bepaalde foto’s bewerkt naar een zwart-wit foto. Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt. Er worden geen foto’s op verzoek omgezet naar kleur of zwart-wit.

 

Maaike Kampert Fotografie maakt foto’s met een verhaal.

De meeste foto’s zijn niet geposeerd, er worden geen

standaard staatsieportretten gemaakt. Er hoeft niet

altijd in de lens te worden gekeken.

 

Alle foto’s die u online ontvangt zijn al bewerkt. Er

wordt een selectie online geplaatst in de galerie.

Hieruit mag u een keuze maken. Dit zijn foto’s die met

alle aandacht zijn bewerkt. Deze foto’s zijn zorgvuldig

uitgekozen. Deze selectie kan niet worden gewijzigd.

Soms wordt de nadruk gelegd wordt op het onderwerp, en

kan het voorkomen dat er bewust alleen een onderlijf is

gefotografeerd. Ook is er veel scherpte/diepte aanwezig

in foto’s. Daar waar nodig worden foto’s gecorrigeerd,

plekjes of vlekjes verwijderd.

 

 

Bewaar de foto’s op een veilige plek. En maak van de USB een back-up. Na 6 maanden worden de foto’s van de schijf verwijderd. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de bestanden.

 

 1. weggeven van foto’s aan leveranciers.

Het is niet toegestaan foto’s te ‘geven’ aan leveranciers die voorkomen in een foto. B.v. een winkel van een kledingmerk, of het kledingmerk. Een leverancier van een artikel of vervoersmiddel. De eigenaren van een locatie of winkel. Of een visagiste of kapster. Hebben deze leveranciers interesse in een foto? Je mag altijd mijn naam en gegevens doorgeven. Er worden weleens diensten gedaan door leveranciers voor een foto. Echter zijn de foto’s niet bedoeld voor zakelijke doeleinden.

Ook voor deze leveranciers gelden kosten voor een digitale foto.

 

 1. Levertijd

De levertijd voor een fotosessie bewerkt in een galerie is 4 weken.

 

Levertijd van een album is 3-4 weken.

Levertijd prints is 2 weken.

 

Alle bestellingen dienen te worden opgehaald op afspraak in Woudrichem.

De digitale foto’s die je binnen het geboekte fotopakket

kosteloos ontvangt, zijn hoge resolutie JPEG foto’s

zonder watermerk.

 

Je ontvangt de foto’s maximaal 4 weken na de fotoshoot op

een speciaal voor jullie aangemaakte galerie.

 

Jouw persoonlijk galerie staat maximaal twee weken

online en dat is tevens het termijn om bestellingen te

doen en jouw fotoselectie door te sturen. De aan jouw

gepresenteerde foto’s zijn zonder extra kosten volledig

bewerkt. Tegen een vergoeding van €25 kan de galerij een maand langer online blijven staan.

 

Wil je de slideshow die getoond wordt aanschaffen? Dat is mogelijk voor €25

 

Let op: Bestel op tijd en maak je keuzes op

tijd bekend via de mail.

De foto’s die online staan mogen niet worden gekopieerd.
Er mogen geen printscreens worden gemaakt of foto’s worden gebruikt voor social media enz vanaf de galerij. M

Het is tevens niet toegestaan foto’s te bewerken d.m.v.

een filter die toegepast kan worden via programma’s op

mobiele telefoons. Foto’s mogen niet worden omgezet

naar zwart-wit.

Bij pakket zilver en goud zit een album inbegrepen.
Mocht je meer pagina’s willen toevoegen aan je album, is dat mogelijk. De levertijd voor een album is na het doorgeven van jouw keuzes 3-4 weken. Indien je meer dan 2 weken doet over de keuzes van jouw foto’s, duurt het dus 6-8 weken voor het album klaar is.

 

 1. Levering

De gekozen digitale bestanden worden per wetransfer of

fromsmash naar de klant verzonden. Of op verzoek op een usb geplaatst en opgestuurd. Kosten voor een usb zijn €50,-

Let op: Download de bestanden op tijd, de link is maar

7 dagen beschikbaar. Bewaar de foto’s op een veilige

plek. Na 6 maanden worden de foto’s van mijn schijf

verwijderd. De klant is ten alle tijden zelf

verantwoordelijk voor het bewaren van de bestanden.

 

Mochten de foto’s niet op tijd worden gedownload reken ik €10 euro voor het opnieuw verzenden van de link.

 

 1. producten bestellen

Het is mogelijk om na de fotosessie advies te krijgen over diverse fotoproducten en deze te bestellen via Maaike Kampert Fotografie. Dit kan vrijblijvend op afspraak bij Maaike Kampert Fotografie. Jullie ontvangen tevens informatie en prijzen van alle producten.

Producten die elders worden besteld geeft Maaike Kampert geen garantie op. Mochten de kleuren of scherpte in dat geval tegenvallen is de leverancier hiervoor verantwoordelijk.

 

Tip: Download de foto’s altijd op een computer of laptop. Niet op een telefoon of tablet. Een telefoon of tablet verkleind de foto’s.

 

Het is al vaker voorgekomen dat men foto’s bestelde vanaf de telefoon naar een fotodrukkerij. Het resultaat is een onscherpe foto. Bewaar je foto’s altijd op een harde schijf of computer. En bestel producten altijd vanaf deze apparaten.

 

Ten alle tijden zijn de verzendkosten voor de klant.

De verzendkosten zijn €7,20

 

 1. Verzoek voor bewerkingen

Mochten er speciale verzoeken zijn voor bewerkingen op een foto, mag daarnaar gevraagd worden.

Indien dit mogelijk is worden hier kosten voor gerekend.

Afhankelijk van het verzoek zullen de kosten rond de €65 euro liggen per foto.

 

 1. Workshops

De foto’s die gemaakt zijn tijdens een workshop mag je plaatsen op je facebook/instagram en website. Maar wel onder vermelding van de workshop bij Maaike Kampert Fotografie. De hand-out krijg je mee naar huis maar mag niet worden uitgegeven aan derde.

 

 1. Kleurinstellingen

De foto’s die bewerkt zijn door Maaike Kampert Fotografie zijn bewerkt op een gekalibreerd scherm. Het kan zijn dat de kleuren op uw mobiele telefoon en/of op de computer anders overkomen dan ze bedoeld zijn.