Algemene voorwaarden 2019

Maaike Kampert fotografie – Maaike Kampert

Maaike Kampert fotografie – Maaike Kampert

De Algemene Voorwaarden van Maaike Kampert Fotorafie gaan direct in, bij het boeken / inplannen van een opdracht.

De algemene voorwaarden zijn automatisch akkoord na betaling en goedkeuring opdracht.

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op

al het beeldmateriaal van en alle opdrachten

uitgevoerd door Maaike Kampert Fotografie.

Bij het aanvragen van een fotosessie of andere

opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend)

aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 1. Offerte

Het aanvragen van een offerte of fotosessie is geheel

vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotosessie, waarmee beide partijen akkoord zijn

gegaan, staat de fotosessie geboekt.

Dit is bevestigd per mail of op papier.

Bruiloften:
Om een boeking definitief vast te zetten wordt er een voorschot gerekend en deze wordt vooraf betaald. Hiermee staat de datum definitief geboekt en gereserveerd.

 

 1. Annulering

Bij een annulering na een overeenkomst, worden de kosten

voor een fotosessie gerekend, ex de eventuele bijkomende

kosten die gelden voor na de fotosessie.

Er word altijd gekeken naar de reden van annuleren. Er dient binnen 14 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt, welke binnen 3 maanden plaats vindt.

In geval van een annulering binnen 48 uur, worden de

kosten doorgerekend. Ook in dit geval wordt er gekeken

naar de reden van annulering.

Bij een annulering van een bruiloft worden de reserveringskosten niet teruggeboekt.

Bij slecht weer, regen, hele donkere dagen kan de fotosessie meestal helaas niet door gaan. Maar soms kan een mooie wolkenpartij of donkere lucht juist een gaaf effect geven. Mocht het weer niet zo best zijn, wordt op dat moment gekeken naar een oplossing. Hierover houden we altijd contact. Mocht dit niet lukken, wordt de datum verzet. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Houdt dus rekening met eventueel schuiven in tijden.

 

Gouden uur:

Een fotosessie vindt meestal plaats rond het gouden uur.(zonsondergang) Het kan zijn dat op de dag van de fotosessie geen zon aanwezig is. Maar het licht is

‘S-avonds altijd mooi zacht en kan toch dat effect geven wat we op dat moment zoeken.

 

Weersomstandigheden bruiloften:

Het bruidspaar is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een mooie fotolocatie. Mocht het op de dag regenen, is het bruidspaar zelf verantwoordelijk voor het regelen en boeken van een binnen locatie. Een binnen locatie waar voldoende daglicht aanwezig is, is een must.

Mocht het regenen is het ook mogelijk om buiten foto’s te maken. In dit geval is het wel noodzakelijk om een paraplu mee te nemen. Denk ook aan voldoende ruimte voor groepsfoto’s. Mocht het erg hard regenen en er is geen ruimte voor een grote groepsfoto, vervalt deze. Kleine groepjes kunnen wel binnen worden gefotografeerd.

 1. Betaling en reservering

De betaling dient na ontvangst van de factuur te worden

voldaan. Dan is de reservering definitief.

Mocht de datum wijzigen blijft de oorspronkelijke factuur

en betaaldatum gelden.

 

 

Bruiloften

De aanbetaling dient na ontvangt van de factuur te worden voldaan. Het overige bedrag moet 14 dagen voor de trouwdatum betaald zijn.

 

 

 

 

 1. resultaat

Mochten jullie niet tevreden zijn over het eindresultaat

van de fotosessie, dan wordt er samen naar een oplossing

gekeken. Dit dient schriftelijk/mail binnen 8 dagen na

ontvangst van de foto’s bekend te worden gemaakt. Wanneer

de klacht gegrond is, kan er worden gekeken naar een

passende oplossing. Vergoeding voor de opdrachtgever is

in geen geval mogelijk. Na deze 8 dagen vervalt deze mogelijkheid.

 1. Schade

De fotograaf is in geen geval verantwoordelijk te houden

en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan u zelf of

aan uw eigendommen. Die mogelijk zouden zijn ontstaan

tijdens de fotosessie. Deelname aan een fotosessie is

geheel op eigen risico. Het is niet mogelijk Maaike

Kampert een schadeclaim op te leggen.

 

Bruiloften:

 

 1. Ziekte of annulering Fotograaf bruiloft

In geval van ziekte of annulering door Maaike Kampert wordt er z.s.m. gezorgd voor een vervangende fotograaf.

 1. Levertijd bruidsfotografie

Na de bruidsreportage ontvangt het bruidspaar binnen 1-7 werkdagen een kleine preview van de dag. Dit wordt op facebook/instragram geplaatst. Mocht er tijd en ruimte zijn in de agenda van de fotograaf kan er ook een mooie blog worden geplaatst met toestemming van het bruidspaar.

De hele reportage wordt binnen 10 weken geleverd na de datum. De foto’s staan op dat moment in een online galerie waarvoor jullie per mail worden geïnformeerd.

Deze galerie is afgeschermd met een inlogcode en is te delen met vrienden en familie.

Op afspraak kan vervolgens het pakketje met USB worden opgehaald of worden verzonden.

 

Fotoalbum bruidspaar

Het bruidspaar ontvangt tevens het ontwerp van het fotoalbum, mocht dit in het pakket meegenomen zijn. Dit ontwerp ontvangt het bruidspaar online en is naar wens aan te passen. Na akkoord wordt het album besteld met een levertijd van 4-6 weken. Het album mag op afspraak worden opgehaald.

Het bruidspaar heeft garantie op het fotoalbum de eerste dag na levering en goedkeuring. Het album is zorgvuldig gecontroleerd door de fotograaf. Vlekken, beschadiging enz. wordt niet vergoed door de fotograaf. Er dient zorgvuldig om te gaan met het fotoalbum. Bij schade of problemen met het fotoalbum mag er altijd contact worden opgenomen met de fotograaf en zal het probleem worden opgelost.

 1. Ziekte of andere omstandigheden

In geval van ziekte of annulering van Maaike Kampert word

er z.s.m. gekeken naar een andere geschikte datum.

De fotograaf kan in alle gevallen onder de werkzaamheden

uit in geval van ziekte of verzuim.

 1. Videograaf bruidspaar

Heeft het bruidspaar gekozen voor een videograaf?

Een videograaf is een extra toevoeging aan de grote dag.

Het kan zijn dat de videograaf aanwezig is in de foto’s. Dit is helaas niet altijd te voorkomen. Mocht er een videograaf zijn met eigen ideeën en wensen, laat deze dan contact opnemen met de fotograaf. Zodat deze op elkaar afgestemd kunnen zijn.

 1. Second shooter

Er is de mogelijkheid om een extra fotograaf in te huren die samen werkt met Maaike Kampert Fotografie. Deze fotograaf is in te zetten tijdens b.v het eerste uur bij het aankleden, b.v bij de bruidegom. Maar ook tijdens de ceremonie of kerk. Er worden op een andere manier meer foto’s gemaakt op momenten waarop de hoofdfotograaf niet aanwezig kan zijn. Meer beelden die in dezelfde stijl worden gefotografeerd kan een mooie extra toevoeging zijn voor de reportage.

De kosten voor een second shooter bedragen €75 per uur.

Het is niet toegestaan zelf een second shooter te regelen of een familielid/vriend te vragen extra foto’s te maken.

 

 1. Fotomomenten (bruiloft)

Het is belangrijk om voldoende tijd over de hele dag te hebben om belangrijke foto’s te maken. Is er niet voldoende tijd om de reportage te maken of voor bepaalde wensen. Dan kan Maaike Kampert Fotografie niet garanderen dat deze foto’s worden geleverd. Wil het bruidspaar graag met b.v. tante Nel op de foto. Dan is het van belang dat hier voldoende tijd voor aanwezig is en de fotograaf hier voor wordt gevraagd. Geef als bruidspaar aan welke foto’s je zeer belangrijk vindt en neem hier ook de tijd voor.

14 extra camera’s en mobieltjes met camera’s. (bruiloft)

Tijdens de trouwdag komt het voor dat familie en vrienden camera’s gebruiken of foto’s maken met een mobiele telefoon. Helaas staan er dan vaak familie en vrienden met een camera op de foto. Zeker als er ook een flits wordt gebruikt is dit zeer storend. Ik wil het bruidspaar vragen de gasten vriendelijk te verzoeken geen foto’s te maken tijdens belangrijke gebeurtenissen als de ceremonie, in de kerk of tijdens de openingsdans. Let ook op dat vrienden of familie geen foto’s op social media plaatsen. Dan heeft iedereen het bruidspaar al gezien voor ze aanwezig zijn op het feest.

 

Groepsfoto’s (bruiloft)

Tijdens de bruiloft worden er altijd groepsfoto’s gemaakt. Tip: Hou het bij 1-10 variaties. Maak een originele indeling. Een beetje gek doen is niet erg. Juist de gekke foto’s zijn het leukst!

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.

 1. Auteursrecht en industrieel eigendom

Alle intellectuele eigendommen van de door Maaike Kampert

ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen,

tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Maaike Kampert

berusten. Hier mag in geen enkel geval inbreuk op worden

gemaakt. Ook ideeën en ontwerpen vallen hieronder.

Mocht er een eigen idee zijn bedacht/ontworpen door

Maaike Kampert Fotografie voor een fotosessie en de

fotosessie word toch geannuleerd. Mag het idee/schets

ontwerp niet bij een collega worden uitgevoerd.

Ook ideeën en ontwerpen vallen hieronder.

Mocht er een eigen idee zijn bedacht/ontworpen door Maaike Kampert Fotografie voor de bruiloft en de bruiloft wordt toch geannuleerd, of de boeking gaat niet door. Mag het idee/schets ontwerp niet bij een collega fotograaf worden uitgevoerd.

 1. Auteursrecht

Maaike Kampert garandeert dat het geleverde door Maaike

Kampert is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin

van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het

werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de

kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever

verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of

industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Maaike

Kampert van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

 1. Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Maaike Kampert te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de bruidspaar niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Maaike Kampert Fotografie openbaar te maken of te verveelvoudigen. Op o.a Facebook/instagram moet Maaike Kampert Fotografie copyright of bedrijfsnaam zichtbaar zijn en/of worden vermeld bij het plaatsen van een foto.

 1. Fotografie

Op alle gemaakte foto’s van Maaike Kampert rust een

auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan

deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopiëren

of te bewerken. Zonder enige toestemming van Maaike

Kampert. In geval van inbreuk, wordt een wettelijk

bepaalde boete gerekend. 2x de kosten van een

fotosessie. Vanaf €300,-

Dit geldt ook voor het insturen van foto’s op social

media.

 

 1. Insturen fotowedstrijd

Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken in de

privésfeer. Wil jij de foto’s commercieel of zakelijk

gebruiken(bijvoorbeeld voor een fotowedstrijd)? Dan dien

je voorafgaande en schriftelijke toestemming van Maaike

Kampert te vragen en te ontvangen.

 

Bruiloft:

Als bruidspaar heb je het recht de foto’s te gebruiken voor de doeleinden waarover beide partijen het eens zijn. Wil jij de foto’s commercieel of zakelijk gebruiken(bijvoorbeeld voor een fotowedstrijd)? Dan dien je voorafgaande en schriftelijke toestemming van Maaike Kampert te vragen en te ontvangen.

 1. Inbreuk

Ieder gebruik van de door de fotografie gemaakt

beelden anders dan beschreven in de algemene

voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen

wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotografe een

vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke

vergoeding.

 1. Bestanden

Digitale bestanden in klein formaat (ieder digitaal

bestand van 500×750 pixels (of kleiner) zijn enkel en

alleen bedoeld voor niet commerciële en niet

promotioneel gebruik op internet alleen door de

opdrachtgever zelf, tenzij vooraf schriftelijk anders

overeengekomen is met de fotografe. Deze

bestanden zijn voorzien van de ‘digitale

handtekening’ van de fotografe (de naam en de website

van de fotografe). Onder geen voorwaarden

mogen deze bestanden bewerkt worden. Onder geen

voorwaarden mag deze ‘digitale handtekening’

van de foto verwijderd worden. Bij publicatie dienen

naam en website duidelijk leesbaar te zijn.

Deze bestanden worden meestal verstuurd of gebruikt als preview. Hiervoor zijn deze bedoeld.

 1. social media en reclame doeleinden

Maaike Kampert gebruikt de gemaakte foto’s voor social

media en reclame doeleinden.

Mocht je hiermee niet akkoord gaan, dien je dit

schriftelijk aan te geven.

Na de fotosessie wordt er een indien akkoord een preview

geplaatst op Instragram of Facebook. Deze preview wordt

vooraf niet bekend gemaakt. Dit is een leuke verrassing

voor iedere klant. Mocht je dit echt niet willen, graag

vooraf aangeven.

 

 1. extra informatie

Maaike Kampert Fotografie heeft een eigen stijl van

fotograferen.

Er worden veel onderwerpen uitgelicht en is er veel

scherpte/diepte aanwezig in de foto’s. Ook worden

bepaalde foto’s bewerkt naar een zwart-wit foto. Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt. Er worden geen foto’s op verzoek omgezet naar kleur of zwart-wit.

Maaike Kampert Fotografie maakt foto’s met een verhaal.

De meeste foto’s zijn niet geposeerd, er worden geen

standaard staatsieportretten gemaakt. Er hoeft niet

altijd in de lens te worden gekeken.

Bij bruiloften zullen wel staatsieportretten worden

gemaakt voor de ouders en opa’s en oma’s. Ook ontkomen we

er niet aan om soms te poseren. Maar dit wel op een

spontane originele manier. Ook bij groepen zal er meer

geposeerd worden, dan bij gezinnen.

Alle foto’s die u online ontvangt zijn al bewerkt. Er

wordt een selectie online geplaatst in de galerie.

Hieruit mag u een keuze maken. Dit zijn foto’s die met

alle aandacht zijn bewerkt. Deze foto’s zijn zorgvuldig

uitgekozen. Deze selectie kan niet worden gewijzigd.

Soms wordt de nadruk gelegd wordt op het onderwerp, en

kan het voorkomen dat er bewust alleen een onderlijf is

gefotografeerd. Ook is er veel scherpte/diepte aanwezig

in foto’s. Daar waar nodig worden foto’s gecorrigeerd,

puistjes of vlekjes verwijderd.

 

Bewaar de foto’s op een veilige plek. En maak van de USB een back-up. Na 6 maanden worden de foto’s van de schijf verwijderd. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de bestanden.

 1. weggeven van foto’s aan leveranciers.

Het is niet toegestaan foto’s te ‘geven’ aan leveranciers die voorkomen in een foto. B.v. een winkel van een kledingmerk, of het kledingmerk. Een leverancier van een artikel of vervoersmiddel. De eigenaren van een locatie of winkel. Of een visagiste of kapster. Hebben deze leveranciers interesse in een foto? Je mag altijd mijn naam en gegevens doorgeven. Er worden weleens diensten gedaan door leveranciers voor een foto. Echter zijn de foto’s niet bedoeld voor zakelijke doeleinden.

Ook voor deze leveranciers gelden kosten voor een digitale foto.

 1. Levertijd

De levertijd voor een fotosessie is +- 2-4 weken.

De digitale foto’s die je binnen het geboekte fotopakket

kosteloos ontvangt, zijn hoge resolutie JPEG foto’s

zonder watermerk. Je ontvangt tevens foto’s speciaal voor op social media.

Je ontvangt de foto’s maximaal 4 weken na de fotoshoot op

een speciaal voor jou aangemaakte galerie.

Jouw persoonlijk galerie staat maximaal twee maanden

online en dat is tevens de termijn om bestellingen te

doen en jouw fotoselectie door te sturen. De aan jouw

gepresenteerde foto’s zijn zonder extra kosten volledig

bewerkt.

Let op: Bestel op tijd en maak je keuzes op

tijd bekend via de mail.

De foto’s die online staan mogen niet worden gekopieerd.

Het is tevens niet toegestaan foto’s te bewerken d.m.v.

een filter die toegepast kan worden via programma’s op

mobiele telefoons. Foto’s mogen ook niet worden omgezet

naar zwart-wit.

 1. Levering

De gekozen digitale bestanden worden per wetransfer of

fromsmash naar de klant verzonden.

Let op: Download de bestanden op tijd, de link is maar

beperkt beschikbaar. Bewaar de foto’s op een veilige

plek. Na 6 maanden worden de foto’s van mijn schijf

verwijderd. De klant is ten alle tijden zelf

verantwoordelijk voor het bewaren van de bestanden.

 

 

 1. producten bestellen

Het is mogelijk om na de bruidsreportage of fotosessie advies te krijgen over diverse fotoproducten en deze te bestellen via Maaike Kampert Fotografie. Dit kan vrijblijvend op afspraak bij jullie thuis of bij Maaike Kampert Fotografie. Jullie ontvangen tevens informatie en prijzen van alle producten.

Producten die elders worden besteld geeft Maaike Kampert geen garantie op. Mochten de kleuren of scherpte in dat geval tegenvallen is de leverancier hiervoor verantwoordelijk.

Ten alle tijden zijn de verzendkosten voor de klant.

 1. Workshops

De foto’s die gemaakt zijn tijdens een workshop mag je plaatsen op je facebook/instagram en website. Maar wel onder vermelding van de workshop bij Maaike Kampert Fotografie. De hand-out krijg je mee naar huis maar mag niet worden uitgegeven aan derde.