Algemene voorwaarden Fotoshoots & Opdrachten

Maaike Kampert fotografie – Maaike Kampert

De Algemene Voorwaarden van Maaike Kampert Fotorafie gaan

direct in, bij het boeken / inplannen van een opdracht.

De algemene voorwaarden zijn automatisch akkoord na

betaling en goedkeuring opdracht.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op

al het beeldmateriaal van en alle opdrachten

uitgevoerd door Maaike Kampert Fotografie.

Bij het aanvragen van een fotosessie of andere

opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend)

aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 1. Offerte

Het aanvragen van een offerte of fotosessie is geheel

vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor

de fotosessie, waarmee beide partijen akkoord zijn

gegaan, staat de fotosessie geboekt.

Dit is bevestigd per mail of op papier.

 1. Annulering

Bij een annulering na een overeenkomst, worden de kosten

voor een opdracht gerekend, ex de eventuele bijkomende

kosten die gelden voor na de fotosessie.

Er wordt altijd gekeken naar de reden van annuleren.

Er dient binnen 14 dagen een nieuwe afspraak te worden

gemaakt, welke binnen 3 maanden plaats vindt.

In geval van een annulering binnen 48 uur, worden de

kosten doorgerekend. Ook in dit geval wordt er gekeken

naar de reden van annulering.
De kosten voor het verplaatsen van een shoot binnen 48 uur zijn €100.

In geval van een korte bruiloft of gelegenheid die niet verplaatst kan worden. Word er gekeken naar de reden van annuleren. In sommige gevallen kan niemand iets aan de annulering doen en zal ik daarin ook zeker mee denken en kijken naar een oplossing.

 1. Het weer

Bij slecht weer, regen, hele donkere dagen, kan de fotosessie meestal helaas niet door gaan. Maar soms kan een mooie wolkenpartij of donkere lucht juist een gaaf

effect geven. Mocht het weer niet zo best zijn, wordt op

dat moment gekeken naar een oplossing. Hierover houden we altijd contact.

Gouden uur (golden hour):

Een fotosessie vindt meestal plaats rond het gouden

uur.(zonsondergang) Dit is meestal 1-2 uur voor zonsondergang.
Het kan zijn dat op de dag van de fotosessie geen zon aanwezig is. Maar het licht is

‘s-avonds altijd mooi zacht en kan toch dat effect geven wat we op dat moment zoeken. Dus gaat de fotosessie alsnog door.

 1. Betaling en reservering

De betaling dient na ontvangst van de factuur te worden

voldaan. Dan is de reservering definitief.

Mocht de datum wijzigen blijft de oorspronkelijke factuur

en betaaldatum gelden.

Bij een boeking van meer dan 4 weken voor datum, worden

reserveringskosten van 20% van het totaal bedrag gerekend.
Restant volgt 4weken voor datum.

Let op een boeking is pas definitief na ontvangst van

betaling.

Vooraf wordt er gekozen voor een pakket: brons, zilver of

goud. Upgraden na de fotosessie is niet mogelijk.

Extra foto’s mogen wel worden nabesteld.

Bij een annulering na boeking, zonder gegronde reden (ernstig ziekte, overlijden) worden de reserveringskosten niet terug betaald.

 1. Resultaat

Mochten jullie niet tevreden zijn over het eindresultaat

van de fotosessie, dan wordt er samen naar een oplossing gekeken. Dit dient schriftelijk/mail binnen 8 dagen na ontvangst van de foto’s bekend te worden gemaakt. Wanneer de klacht gegrond is, kan er worden gekeken naar een

passende oplossing. Vergoeding voor de opdrachtgever is in geen geval mogelijk. Na deze 8 dagen vervalt deze mogelijkheid.

 1. Schade

De fotograaf is in geen geval verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan u zelf of aan uw eigendommen. Die mogelijk zouden zijn ontstaan

tijdens de fotosessie. Deelname aan een fotosessie is geheel op eigen risico. Het is niet mogelijk Maaike Kampert een schadeclaim op te leggen.

 1. Fotograaf is ziek of kan niet komen op afspraak

In geval van ziekte of annulering van Maaike Kampert word

er z.s.m. gekeken naar een andere geschikte datum. Of een vervangende fotograaf in geval van een korte bruiloft of opdrachten die niet verplaatst kunnen worden.

De fotograaf kan in alle gevallen onder de werkzaamheden

uit in geval van ziekte of verzuim. Er word z.s.m. voor een oplossing gezorgd.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.

 1. Auteursrecht en industrieel eigendom. Alle intellectuele eigendommen van de door Maaike Kampert ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen,

tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Maaike Kampert berusten. Hier mag in geen enkel geval inbreuk op worden gemaakt. Ook ideeën en ontwerpen vallen hieronder.

Mocht er een eigen idee zijn bedacht/ontworpen door Maaike Kampert Fotografie voor een fotosessie en de fotosessie word toch geannuleerd. Mag het idee/schets

ontwerp niet bij een collega worden uitgevoerd.

 1. Auteursrecht

Maaike Kampert garandeert dat het geleverde door Maaike Kampert is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of

industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Maaike Kampert van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

 1. Fotografie

Op alle gemaakte foto’s van Maaike Kampert rust een auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopiëren

of te bewerken. Zonder enige toestemming van Maaike Kampert. In geval van inbreuk, wordt een wettelijk bepaalde boete gerekend. 2x de kosten van een

fotosessie. Vanaf €420,-
Wil jij je foto’s graag ergens voor gebruiken of insturen voor een wedstrijd of magazine? Vraag dan even schriftelijk toestemming.

 1. Insturen fotowedstrijd

Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken in de privésfeer. Wil jij de foto’s commercieel of zakelijk gebruiken(bijvoorbeeld voor een fotowedstrijd)? Dan dien

je voorafgaande en schriftelijke toestemming van Maaike Kampert te vragen en te ontvangen.

 1. Inbreuk

Ieder gebruik van de door de fotografie gemaakt beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotografe een

vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding.

 1. social media en reclame doeleinden

Maaike Kampert gebruikt de gemaakte foto’s voor social media en reclame doeleinden. Mocht je hiermee niet akkoord gaan, dien je dit schriftelijk aan te geven.

 1. extra informatie

Maaike Kampert Fotografie heeft een eigen stijl van fotograferen.

Er worden veel onderwerpen uitgelicht en is er veel scherpte/diepte aanwezig in de foto’s. Ook worden bepaalde foto’s bewerkt naar een zwart-wit foto. Hiervoor

is een bewuste keuze gemaakt. Er worden geen foto’s op verzoek omgezet naar kleur of zwart-wit.

Maaike Kampert Fotografie maakt foto’s met een verhaal.

De meeste foto’s zijn niet geposeerd, er worden geen

standaard staatsieportretten gemaakt. Er hoeft niet

altijd in de lens te worden gekeken.

Alle foto’s die u online ontvangt via een galerij zijn licht bewerkt.

Er wordt een selectie online geplaatst in de galerie.

Hieruit mag u een keuze maken. Een kleine selectie is bewerkt

als voorbeeld. U kiest zelf de foto’s die bewerkt worden

in de stijl die Maaike Kampert Fotografie hanteert.

Onbewerkte foto’s worden niet geleverd. Deze foto’s zijn zorgvuldig uitgekozen door de fotograaf. Deze selectie kan niet worden gewijzigd. Soms wordt de nadruk gelegd wordt op het onderwerp, en kan het voorkomen dat er bewust alleen een onderlijf is

gefotografeerd. Ook is er veel scherpte/diepte aanwezig in foto’s. Daar waar nodig worden foto’s gecorrigeerd, plekjes of vlekjes verwijderd.

 1. Bewaar de foto’s op een veilige plek. En maak van de USB of harde schijf altijd

een back-up. Na 6 maanden worden de foto’s van de schijf

verwijderd. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de bestanden.

 1. weggeven van foto’s aan leveranciers.

Het is niet toegestaan foto’s te ‘geven’ aan leveranciers die voorkomen in een foto. B.v. een winkel van een kledingmerk, of het kledingmerk. Een leverancier van een

artikel of vervoersmiddel. De eigenaren van een locatie of winkel. Of een visagiste of kapster. Hebben deze leveranciers interesse in een foto? Je mag altijd mijn

naam en gegevens doorgeven. Er worden weleens diensten gedaan door leveranciers voor een foto. Echter zijn de foto’s niet bedoeld voor zakelijke doeleinden.

Ook voor deze leveranciers gelden kosten voor een digitale foto.

 1. Levertijd

De levertijd voor een fotosessie bewerkt in een galerie

is 4 weken.

Levertijd van een album is 3-4 weken.

Levertijd prints is 2 weken.

Alle bestellingen dienen te worden opgehaald op afspraak

in Woudrichem.

De digitale foto’s die je binnen het geboekte fotopakket kosteloos ontvangt, zijn hoge resolutie JPEG foto’s zonder watermerk.

Je ontvangt de foto’s maximaal 4 weken na de fotoshoot op

een speciaal voor jullie aangemaakte galerie.

Jouw persoonlijk galerie staat maximaal vier weken online en dat is tevens het termijn om bestellingen te doen en jouw fotoselectie door te sturen. De aan jouw

gepresenteerde foto’s zijn zonder extra kosten volledig bewerkt.

Let op: Bestel op tijd en maak je keuzes op

tijd bekend via de mail.

De foto’s die online staan mogen niet worden gekopieerd. Er mogen geen printscreens worden gemaakt of foto’s worden gebruikt voor social media enz vanaf de galerij.

Het is tevens niet toegestaan foto’s te bewerken d.m.v. een filter die toegepast kan worden via programma’s op mobiele telefoons. Foto’s mogen niet worden omgezet

naar zwart-wit.

 1. Levering

De gekozen digitale foto’s zijn te downloaden in de galerij.

Na 6 maanden worden de foto’s van mijn schijf

verwijderd.

De klant is ten alle tijden zelf

verantwoordelijk voor het bewaren van de bestanden.

 1. producten bestellen

Het is mogelijk om na de fotosessie advies te krijgen over diverse fotoproducten en deze te bestellen via Maaike Kampert Fotografie. Dit kan vrijblijvend op

afspraak bij Maaike Kampert Fotografie. Jullie ontvangen tevens informatie en prijzen van alle producten. Producten die elders worden besteld geeft Maaike Kampert geen garantie op. Mochten de kleuren of scherpte in dat

geval tegenvallen is de leverancier hiervoor verantwoordelijk.

Tip: Download de foto’s altijd op een computer of laptop.

Niet op een telefoon of tablet. Een telefoon of tablet

verkleind de foto’s.

Het is al vaker voorgekomen dat men foto’s bestelde vanaf de telefoon naar een fotodrukkerij. Het resultaat is een onscherpe foto. Bewaar je foto’s altijd op een harde

schijf of computer. En bestel producten altijd vanaf deze apparaten.

Ten alle tijden zijn de verzendkosten voor de klant.

De verzendkosten zijn €7,20

 1. Verzoek voor bewerkingen

Mochten er speciale verzoeken zijn voor bewerkingen op een foto, mag daarnaar gevraagd worden. Indien dit mogelijk is worden hier kosten voor gerekend.

Afhankelijk van het verzoek zullen de kosten rond de €65 euro liggen per foto.

 1. Workshops

De foto’s die gemaakt zijn tijdens een workshop mag je plaatsen op je facebook/instagram en website. Maar wel onder vermelding van de workshop bij Maaike Kampert Fotografie. De hand-out krijg je mee naar huis maar mag

niet worden uitgegeven aan derde.

 1. Kleurinstellingen

De foto’s die bewerkt zijn door Maaike Kampert Fotografie zijn bewerkt op een gekalibreerd scherm. Het kan zijn dat de kleuren op uw mobiele telefoon en/of op de computer anders overkomen dan ze bedoeld zijn.

 1. Zakelijk gebruik fotografie

In geval van een zakelijke opdracht word er een toeslag van 35% gerekend over de gehele opdracht. De foto’s mogen rechten vrij worden gebruikt. Je ontvangt de foto’s inclusief gebruikerslicentie